...

BeA kvalitetsklamrar

Våra klammer - mer än en öresprodukt

Våra klammer fungerar! BeA erbjuder ett omfattande utbud som täcker varje applikation.

BeA tillhandahåller klammer som är godkända enligt europeisk teknisk bedömning och garanterar överensstämmelse med eurokod 5 för klammer som används för strukturell timmerkonstruktion. Motsvarande dokument finns att ladda ned via webbplatsen samt i den allmänna katalogen under respektive klammertyp.

Vi kan tillverka följande klammer:

BeA klammerpunkter

Vi delar in klammer i tunna, medeltjocka och tjocka efter diameter. Dessutom beskriver vi våra klammer med vanlig terminologi, t.ex. en bred klammer (för att fixera isoleringspaneler etc.), en strukturell klammer (en eurokod 5-kompatibel klammer för strukturell timmerkonstruktion) eller en stoppningsklammer (en klammer som ofta används i stoppnings- och möbelindustrin).

BeA:s klammer finns tillgängliga i olika materialkvaliteter med eller utan härdning (HZ):

  • NK = Stål, galvaniserat
  • NK Hard = Stål, galvaniserat, hårt
  • NKS = Stål, galvaniserat, extra hårt
  • VZ = Stål, starkt galvaniserat
  • LM = Aluminium
  • A2 = Rostfritt stål, jämförbart med material 1.4301
  • A4 = Rostfritt stål, jämförbart med material 1.4401
  • KU = Koppar
  • MS = Mässing
  • P = Plast

Se vår allmänna katalog för hela utbudet av klammer.

Våra experter hjälper dig gärna om du har frågor om våra klammer och motsvarande verktyg.


Tunna klammer


Typ 80

Card image cap

Typ 380

Card image cap

Typ 71

Card image cap

Typ 95

Card image cap

Typ 97

Card image cap

Typ 98

Card image cap

Medeltjocka klammer


Typ 90

Card image cap

Typ 92

Card image cap

Typ 94

Card image cap

Tjocka klammer (tunga klammer)


Typ 14

Card image cap

Typ 16

Card image cap

Typ 155

Card image cap

Typ 180

Card image cap

Breda klammer


Typ 42

Card image cap

Typ 146

Card image cap

Typ 246

Card image cap

Typ 346

Card image cap

Andra klammer


Packfix och Clincher

Card image cap

Klädselclips

Card image cap

EPAL-klamrar

Card image capklamrarna 33/13 EPAL kan endast erhållas direkt från European Pallet Association (EPAL).

THE POWER OF FASTENING

Verktyg för klammer från BeA

Du hittar specialinställda verktyg för våra klammer här.

Experter inom infästningsteknik

Vårt expertteam finns här för dig. Vi har yrkesmässiga medarbetare från en rad olika kundindustrier. Vi talar ditt språk.

BeA:s expertis i ditt område

Våra distriktschefer kommer gärna till dig. Vi ser efter våra kunder; det finns inget substitut för personlig kontakt.