...

BeA Autotec Effektivitet inom automatisering

Systemintegration i din tillverkningsprocess.
Individuella lösningar från marknadens ledande leverantör

Krav på låga kostnader och hög effektivitet i möbel- och fönsterkonstruktion, såväl som de höga kraven på kvalitet i modern timmerkonstruktion kräver en väldigt hög grad av automatisering inom infästningsteknik. Flera fastsättningstekniker kan i stort sett automatiseras: från kortvarig fixering till permanent anslutning av material. BeA Autotec tillhandahåller anpassade lösningar som harmoniskt och effektivt kan integreras i dina tillverkningsmiljöer och -processer.

Vi är väletablerade i Europa som den ledande systemleverantören för fastsättnings- och anslutningsteknik. Våra automatiserade system, klammer, spikar och specialframtagna fästelement används av välkända tillverkare i helautomatiska produktioner.

BeA Autotec har tillhandahållit kundspecifika lösningar med en hög grad av automatisering i tillverkningsprocesser i över 40 år. Oavsett om fastsättningen utförs som en separat process, integrerad i tillverkningsprocessen eller genom robotstyrning.

Verktygen och fästelementen definieras tillsammans med kunderna och utvecklas och tillverkas av Friedrich Behrens AG i Ahrensburg.


Höjdpunkter inom BeA:s automatiseringsteknik

 • 1989 Första BeA Autotec-verktyget
 • 1999 Första BeA Autotec med utbytbar kassett
 • 2003 Första BeA Autotec för breda klammer
 • 2014 Första BeA Autotec för klammer med 3,0 mm i tråddiameter
 • 2015 Första automatiska laddningsstationen för R20-spikar för BeA Autotec-verktyg monterade på robotarmar
 • 2018 Första BeA Autotec-“uttryckningsanordningen” som möjliggör extremt precis inställning av spikdjupet
 • 2019 Första BeA Autotec-skruvdragaren för stora spolar upp till 700 skruvar

BeA är Nummer 1 med över 14 000 sålda Autotec-verktyg världen över!Innovativa och individuella

Autotec-skruvdragare

Optimal skruvprestanda. BeA Autotec automatiseringsteknik för skruvar 35 - 60 mm.

Autotec I-tryckare

0° spikar i automatiserade produktionslinjer för elementbyggen, monteringsfärdiga hus och paneler.

Autotec för spikbleck

Spikbleck typ W12 för takstolstillverkning, monteringsfärdiga hus, väggmoduler eller möbler.BeA:s automatiseringsteknik - när standardlösningar inte längre räcker


BeA Autotec - det perfekta magasinet för din tillverkningsmiljö

Autotec-lösningar är modulära. Det finns en mängd olika magasinversioner utöver drivenheten, baserat på valt fästelement och dess längd. Du hittar rätt omladdningsalternativ här, i enlighet med din produktionsmiljö och fastsättningsmetod.

Autotec långa spikar i magasin

Upp till 500 klammer kan användas i ett magasin och i valfri häftningsriktning.

 • Valfri häftningsriktning
 • Olika fastsättningslängder upp till 200 mm
 • Använd i olika produktionsmiljöer

Autotec bandspikpistol

140 spikar inom 28 sekunder? Inga problem med våra bandspikpistoler.

 • Lång hållbarhet
 • Valbar extern laddningsstation
 • Bandspikar upp till 160 mm

Autotec spikpistol med coil

Stora spolar med upp till 900 sikar. I horisontella eller vertikala magasin.

 • BDC- och TC-spikar upp till 90 mm
 • Plastbundna eller trådbundna spolar kan användas
 • Kostnadseffektiv fastspikning genom användning av stora spolar

Autotec toppladdare

Ibland krävs det helt enkelt mer. Klammermagasin med kapacitet upp till 10 000 klammer.

 • Fästelement upp till 65 mm
 • Eliminering av kostsamma uppladdningstider
 • Upp till 8 skott per sekund

Autotec sidoladdare

Om det inte finns plats kvar i toppen. Sidoladdning med upp till 5 000 fästelement.

 • Möjligt med korrugerade nålar och klammer
 • Fästelement upp till 130 mm
 • Stor flexibilitet

Autotec utbytbar kassett

De snabbaste omladdningstiderna. Särskilt för flerfunktionsbryggor vid tillverkning av monteringsfärdiga hus.

 • Kompakt design
 • De snabbaste omladdningstiderna
 • Upp till 10 skott per sekund


Vad kan vi göra för dig?

Automatisering

 • BeA Autotec
 • Automatiseringslösningar
 • Kundspecifika lösningar

Tfn.: 0734 407 254

BeA:s expertis i ditt område

Våra distriktschefer kommer gärna till dig. Vi ser efter våra kunder; det finns inget substitut för personlig kontakt.

Autotec-katalog

Titta i vår Autotec-katalog. Gärna tillsammans med våra experter.

PDF-katalog