...

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Joh. Friedrich Behrens Sverige AB (“BeA” eller “vi”) har åtagit oss att skydda din integritet, inklusive integriteten hos BeA-anställda, våra återförsäljare och kunder, användare av våra maskiner och alla som besöker våra webbplatser och webbsidor. Integritetspolicyn förklarar hur BeA kommer att behandla och skydda dina personuppgifter.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi samlar in och använder informationen i enlighet med den här policyn. Om inget annat definieras i den här integritetspolicyn, har villkoren i den samma innebörd som i våra Regler och villkor, som du hittar via www.bea-group.se/terms.

 

DEFINITIONER

TJÄNST
Tjänsten avser webbplatsen www.bea-group.se som administreras av Joh. Friedrich Behrens Sverige AB

 

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, som är en person som kan identifieras direkt eller indirekt i synnerhet genom referens till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera faktorer specifik(a) för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten tillhörande den fysiska personen. Detta baseras på definitionen som används i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

 

ANVÄNDNINGSDATA
Användningsdata är data som samlas in automatiskt, antingen genererade genom användningen av tjänsten eller genom tjänstens infrastruktur (t.ex. varaktigheten för ett besök).

 

COOKIES
Cookies är små bitar av information lagrade i din enhet (dator eller mobil enhet).

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi samlar in olika typer av information i olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till och för dig.

 

TYPER AV DATA SOM VI SAMLAR IN

PERSONUPPGIFTER
När du använder tjänsten kan vi be dig att tillhandahålla viss personligt identifierbar information som vi kan använda för att kontakta eller identifiera dig (”personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller kampanjmaterial och annan information som du kan vara intresserad av. Du kan välja att inte ta emot viss eller all kommunikation från oss genom att följa avprenumerationslänken eller instruktionerna i de e-postmeddelanden vi skickar till dig.

 

ANVÄNDNINGSDATA
Vi kan även samla in information om hur du hittar till eller använder tjänsten (”användningsdata”). Denna användningsdata kan innefatta information om din IP-adress (internetprotokoll), webbläsartyp, webbläsarversion, vilka webbsidor du besöker i tjänsten, tid och datum för ditt besök, hur lång tid du spenderar på respektive sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

 

PLATSDATA
Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse till det (”platsdata”). Vi använder datan för att tillhandahålla funktioner via vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera platstjänster via dina enhetsinställningar när du använder vår tjänst.

 

SPÅRNINGS- OCH COOKIES-DATA
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktivitet i vår tjänst och viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan inkludera en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras i din enhet. Spårningstekniker som också används är aviseringssignaler, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller indikera när en cookie skickas. Dock kanske du inte kan använda vissa delar av tjänsten om du inte godkänner cookies.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att hålla vår tjänst i drift.
 • Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyften.

 

ANVÄNDNING AV DATA
BeA använder den insamlade datan i olika syften:

 • För att tillhandahålla och upprätthålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du själv väljer det.
 • För att tillhandahålla kundservice.
 • För att samla in analysmaterial eller viktig information så att vi kan förbättra vår tjänst.
 • För att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att upptäcka, förebygga och adressera tekniska problem.
 • För att tillhandahålla dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och händelser som vi erbjuder som liknar de du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING UNDER DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
BeA:s rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter som beskrivs i den här integritetspolicyn beror på vilka personuppgifter vi samlar in och den specifika kontexten i vilken vi samlar in dem.

BeA kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver upprätta ett avtal med dig.
 • Du har gett oss ditt samtycke till att göra det.
 • Behandlingen är i vårt legitima intresse och åsidosätter inte dina rättigheter.
 • För att följa lagen.

 

LAGRING AV UPPGIFTER
BeA kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det avsedda syftet fastställt i integritetspolicyn. Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste lagra dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa dispyter och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

BeA kommer också att lagra användningsdata för intern analys. Användningsdata lagras vanligtvis kortare tider, förutom när datan används för att höja säkerheten eller för att förbättra tjänstens funktion, eller när vi är juridiskt skyldiga att lagra informationen under en längre tid.

 

DATAÖVERFÖRING
Din information, inklusive personuppgifter, kan föras över till – och lagras på – datorer utanför din stat, provins, ditt land eller en annan jurisdiktion där dataskyddslagar kan se annorlunda ut än i din jurisdiktion.

Din information kan föras över till ett annat land. Ditt samtycke till den här integritetspolicyn representerar ditt godkännande till sådan överföring.

BeA kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med den här integritetspolicyn och att ingen överföring av dina personuppgifter sker till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller implementerade, inklusive om det saknas garantier för säkerheten för dina data och andra personuppgifter.

 

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

RÄTTSLIGA KRAV
BeA kan utelämna dina personuppgifter i god tro om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en juridisk skyldighet.
 • Eftersträva BeA:s legitima intressen om inte detta åsidosätter dina fundamentala rättigheter.
 • Förhindra eller utreda möjliga bedrägerier vid användning av tjänsten.
 • Skydda den personliga säkerheten för tjänstens användare eller offentligheten.
 • Skydda oss själva mot juridiskt ansvar.

 

DATASÄKERHET
Din integritet är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Vi kan inte garantera absolut säkerhet även om vi lovar att använda kommersiellt godkända metoder för att skydda dina personuppgifter.

Du kan ställa in i din webbläsare att vägra vissa eller alla webbläsarcookies, eller be den varna dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies kanske vissa webbplatsfunktioner inte är tillgängliga eller inte fungerar korrekt.

 

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER UNDER DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
BeA tänker vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra och radera dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem.

Kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att vi ska radera dem från våra system.

I vissa fall har du rätt att:

 • Komma åt, uppdatera eller radera informationen om dig som vi har samlat in. Komma åt, uppdatera eller begära borttagning av dina personuppgifter direkt i dina kontoinställningar när detta har möjliggjorts. Kontakta oss för att be oss hjälpa dig om du inte kan vidta dessa åtgärder själv.
 • Rätten att korrigera information. Få din information rättad om informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att motsätta dig databehandling. Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av informationen som vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och ofta använt format.
 • Rätten att dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där BeA är beroende av ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan be dig om att identifiera dig själv innan vi bemöter en sådan begäran.

Du har rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information.

 

TJÄNSTELEVERANTÖRER
Vi kan anlita tredjepartsföretag- och personer för att underlätta vår tjänst (”tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten åt oss, för att vidta tjänsterelaterade åtgärder eller hjälpa oss analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast åtkomst till dina personuppgifter för att utföra dessa uppdrag å våra vägnar, och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

 

ANALYS
Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 

Google Analytics:
Google Analytics är en webbaserad analystjänst som Google erbjuder som spårar och rapporterar om webbplatstrafik. Google använder den insamlade datan för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Datan delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade datan för att kontextualisera och personanpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att din aktivitet på tjänsten inte ska tillgängliggöras för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles integritetspolicy, besök Google-webbplatsen för integritet och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra sidor som vi inte ansvarar för. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att bli dirigerad till den tredjepartssidan. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje sida du besöker.

Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet i eller integritetspolicyerna för tredjepartssidor och -tjänster.

 

BARNS INTEGRITET
Vår tjänst adresserar ingen som är under 18 år (”barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon som är yngre än 18 år. Kontakta oss om du är en förälder eller förmyndare och känner till att ditt barn har tillhandahållit oss med personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att ta bort information från våra servrar om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifikation genom en förälders samtycke.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller en avisering på vår tjänst innan vi verkställer ändringen och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” högst upp i den här integritetspolicyn.

Du rekommenderas att granska den här integritetspolicyn periodvis avseende förändringar. Ändringar i den här integritetspolicyn är verkställbara när de laddas upp på den här sidan.

 

KONTAKTA OSS
Kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn:

Joh. Friedrich Behrens Sverige AB
Verkstadsgatan 5
Bofors Industriområde
691 50 Karlskoga