...

Avtryck

Joh. Friedrich Behrens Sverige AB
Verkställande direktör: Johan Hane
Registrerat kontor: Verkstadsgatan 5, Bofors Industriområde, 691 50 Karlskoga
Företagets registreringsnummer: 559070-8300, registrerat i Sverige

Webmaster: webmaster@behrens-group.com
Webbplats skapad av MoinMoinGude GmbH

Friskrivning
Joh. Friedrich Behrens Sverige AB (BeA) har sammanställt innehållet på den här webbplatsen med stor omsorg och säkerställer regelbundna uppdateringar av detsamma. Dock är informationen som ges här endast icke-bindande allmän information och inte ett substitut för detaljerad personanpassad rådgivning och konsultation. Fel, till exempel i specifikationen av tekniska data, kan inte exkluderas. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra tekniska ändringar i produkten och publicera bilder på webbplatsen som avviker från den verkliga produkten. BeA kan inte anta ansvar för skada som uppstår direkt eller indirekt från användning av webbplatsen, om detta inte följer av BeA:s avsikt eller oaktsamhet.