...

Kontaktinformasjon

Joh. Friedrich Behrens Sverige AB
Administrerende direktør: Johan Hane
Adresse: Verkstadsgatan 5, Bofors Industriområde, 691 50 Karlskoga
Firmaets registreringsnummer: 559070-8300, registrert i Sverige

Webmaster: webmaster@behrens-group.com
Nettsiden er laget av MoinMoinGude GmbH

Ansvarsfraskrivelse
Joh. Friedrich Behrens Sverige AB (BeA) har samlet informasjonen vist på denne nettsiden og vil oppdatere den regelmessig. Informasjonen her er ikke-bindende, generell informasjon og skal ikke erstatte detaljert individuell rådgivning og konsultasjoner. Det kan ikke utelukkes at det kan være feil i for eksempel tekniske spesifikasjoner. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer på produktene og avvike fra bildene som vises på denne nettsiden. BeA påtar seg ikke ansvar for skader, direkte eller indirekte, som følge av bruk av denne nettsiden, med mindre dette skyldes intensjon eller grov uaktsomhet på vegne av BeA.